Αρμοδιότητές

 • Καταχωρήσεις πάσης φύσεως λογιστικών εγγράφων.
 • Συμφωνίες υπολοίπων πελατών/προμηθευτών, λογαριασμών λογιστικής.
 • Εξωτερικές εργασίες σε ΔΟΥ, Τράπεζες, Υπουργεία κλπ.
 • Μεταφράσεις οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων, αλλά και διατάξεων νόμων από τα ελληνικά στα αγγλικά και αντίστροφα.
 • Προφορική και γραπτή επικοινωνία στα ελληνικά και αγγλικά με πελάτες και τρίτους.

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό περιβάλλον
 • Σύγχρονοι και ευχάριστοι χώροι εργασίας
 • Καινοτόμα πληροφοριακά συστήματα
 • Κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Απαραίτητα προσόντα

Ο ιδανικός υποψήφιος ή η ιδανική υποψήφια για τη θέση, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε διπλογραφικά βιβλία ( Γ’ κατηγορίας)
 • Βασική κατανόηση γενικών λογιστικών αρχών (ΕΛΠ)
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και αντιμετώπισης απαιτητικών καταστάσεων
 • Διάθεση συνεργασίας & ομαδικότητα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Πρόσθετα προσόντα

Τα παρακάτω στοιχεία θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα

 • Γνώση γερμανικής γλώσσας
 • Μοτοσυκλέτα ή μηχανάκι

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας εδώ

Όλα τα στοιχεία που μας υποβάλλονται θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικά.

Job